Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/86

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 81/2018 vp; EV 138/2018 vp)

HE 81/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja lain tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen