Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/17

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta (HE 146/2018 vp; EV 147/2018 vp)

HE 146/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150176
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 17 luvun muuttamisesta, lain ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta ja lain aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.