Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/115

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 133/2018 vp; EV 129/2018 vp)

HE 133/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Milja Tiainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163579
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen