Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Oikeusministeriö

Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150171

Asia
Esitys Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän viran täyttämiseksi.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän virkaan valtionsyyttäjä Jukka Rappen 1.1.2019 lukien

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.