Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta (HE 150/2018 vp; EV 146/2018 vp)

HE 150/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530398

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, lain maatilatalouden tuloverolain 3 §:n muuttamisesta, lain tuloverolain 58 ja 124 §:n muuttamisesta ja lain verontilityslain 12 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.