Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 44/2018 vp; EV 53/2018 vp)

HE 44/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342003

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.