Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 166/2018 vp; EV 144/2018 vp)

HE 166/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.