Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/143

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2018 vp, EV 151/2018 vp)

HE 162/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen