Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018 vp; EV 159/2018 vp)

HE 59/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.