Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 196/2018 vp; EV 157/2018 vp)

HE 196/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Katri Valjakka, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162235

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta ja lain maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.