Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/122

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 187/2018 vp; EV 149/2018 vp)

HE 187/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Timo Ritonummi, Teollisuusneuvos p.+35 8295064798
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen