Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 181/2018 vp; EV 165/2018 vp)

HE 181/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Maailman postiliiton yleissopimuksen sekä vahvistaa lain Maailman postiliiton yleissopimuksesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.