Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 111/2018 vp; EV 105/2018 vp)

HE 111/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.