Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/94

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (EV 161/2018 vp — HE 182/2018 vp)

HE 182/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Miikka Rainiala, Hallitusneuvos p.029 5342051
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen