Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön (HE 87/2018 vp; EV 121/2018 vp)

HE 87/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 lukuun ottamatta maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta annettavaa lakia ja rikoslain 29 luvun 4 a ja 12 §:n muuttamisesta annettavaa lakia
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.