Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/137

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2018 vp; EV 160/2018 vp)

HE 125/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Erkki Papunen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530167
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.