Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/160

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 191/2018 vp; EV 143/2018 vp)

HE 191/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Leo Parkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530372
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen