Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp, EV 170/2018 vp)

HE 122/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.