Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/39

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 94/2018 vp; EV 117/2018 vp)

HE 94/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tia Laine-Ylijoki-Laakso, Hallitussihteeri p.+35 8295250150
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.