Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/129

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp; EV 176/2018 vp)

HE 202/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Anne Koskela, Hallitusneuvos p.029 5163384
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuoltolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen