Eduskunnan kirjelmä

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (EK 32/2018 vp; LA 85/2018 vp)

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190

Asia
Kansanedustaja Krista Kiuru ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 85/2018 vp).

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.