Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/7

« Tasavallan presidentin esittely 11.1.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp; EV 148/2018 vp)

HE 201/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen