Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/92

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 234/2018 vp; EV 179/2018 vp)

HE 234/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen