Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp; EV 172/2018 vp)

HE 185/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041

Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta, lain ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta, lain maastoliikennelain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.