Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/111

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp; EV 172/2018 vp)

HE 185/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta, lain ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta, lain maastoliikennelain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen