Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2018 vp; EV 173/2018 vp)

HE 189/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.