Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/59

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2018 vp; EV 173/2018 vp)

HE 189/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen