Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2018/191

« Tasavallan presidentin esittely 11.1.2019 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 229/2018 vp; EV 184/2018 vp)

HE 229/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Lähetystöneuvos p.029 5350038
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välillä diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä tehdyn sopimuksen sekä Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välillä diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä tehdyn sopimuksen ja vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen mainittujen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen