Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/164

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi (HE 236/2018 vp; EV 188/2018 vp)

HE 236/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen