Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/4

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 19/2018 vp; EV 140/2018 vp)

HE 19/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530491
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen