Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/108

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta (HE 132/2018 vp; EV 163/2018 vp)

HE 132/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Teräväinen, Hallitussihteeri p.+35 8295060088
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen