Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/11

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä (HE 18/2018 vp ja HE 138/2018 vp; EV 180/2018 vp)

HE 18/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos p.029 5488422
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen