Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/163

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 192/2018 vp; EV 181/2018 vp)

HE 192/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen