Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/78

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta (HE 164/2018 vp; EV 185/2018 vp)

HE 164/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Hanna Helinko, Hallitusneuvos p.029 5488230
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta, lain Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta ja lain tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen