Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/80

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (EV 169/2018 vp; HE 105/2018 vp)

HE 105/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa raideliikennelain ja lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen