Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta (HE 276/2018 vp; EV 192/2018)

HE 276/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Jari Salokoski, Finanssineuvos p.+35 8295530437

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain autoverolain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.