Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/215

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta (HE 276/2018 vp; EV 192/2018)

HE 276/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Jari Salokoski, Finanssineuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain autoverolain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen