Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/128

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 205/2018 vp; EV 189/2018 vp)

HE 205/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Riitta Kokko-Herrala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163345
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläkesäätiölain muuttamisesta, lain vakuutuskassalain muuttamisesta, lain maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa annetun lain muuttamisesta, lain vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen