Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/69

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 152/2018 vp; EV 198/2018 vp)

HE 152/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Laura Karppinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330294
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yliopistolain muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen