Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 218/2018 vp; EV 193/2018 vp)

HE 218/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Jari Salokoski, Finanssineuvos p.+35 8295530437

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.