Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 226/2018 vp; EV 186/2018 vp)

HE 226/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Antti-Jussi Lankinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342759

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.