Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta (HE 225/2018 vp; EV 187/2018)

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Tero Jokilehto, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342782

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luotsauslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.