Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp; EV 164/2018 vp)

HE 186/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Maija Mansikkaniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342016
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen