Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 227/2018 vp; EV 190/2018 vp)

HE 227/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Nico Steiner, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049001

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.