Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/137

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 227/2018 vp; EV 190/2018 vp)

HE 227/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Nico Steiner, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049001
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen