Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansaneläkelaitoksen johtajan viran täyttäminen

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Päivi Sillanaukee, Kansliapäällikkö p.029 5163356

Asia
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 18.12.2018 päättäneet esittää Tasavallan Presidentille, että 1.2.2019 avoimeksi tulevaan Kansaneläkelaitoksen johtajan virkaan nimitettäisiin Kansaneläkelaitoksen ICT- ja kehittämispalvelujen tulosyksikön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Nina Nissilä 1.2.2019 lukien.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Kansaneläkelaitoksen johtajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Nina Nissilän 1.2.2019 lukien.

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Ote pöytäkirjasta *
  2. Nina Nissilän hakemusasiakirjat *
  3. Yhteenveto virkaa hakeneista *
  4. Muistio *
  5. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen esitys *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.