Tehtävään määrääminen STM/2019/5

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaisen määrääminen

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Päivi Sillanaukee, Kansliapäällikkö p.029 5163356
Asia
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 18.12.2018 päättäneet esittää Tasavallan Presidentille, että Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaiseksi määrättäisiin 1.2.2019 lukien johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaiseksi johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman 1.2.2019 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.