Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta (HE 102/2018 vp; EV 171/2018 vp)

HE 102/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Seija Rantakallio, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250246

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.