Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/138

« Tasavallan presidentin esittely 11.1.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 153/2018; EV 183/2018 vp)

HE 153/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162451
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen