Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/133

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp; EV 131/2018 vp)

HE 135/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen