Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp; EV 131/2018 vp)

HE 135/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Asia
Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta merkittäväksi pöytäkirjaan

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.