Eduskunnan kirjelmä OM/2019/4

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta (PNE 1/2018 vp; EK 33/2018 vp)

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tuula Majuri, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280
Asia
Puhemiesneuvosto on tehnyt eduskunnalle ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta (PNE 1/2018 vp). Eduskunta on hyväksynyt eduskunnan työjärjestyksen muutoksen ja mainitun lain muutettuina sekä lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 29 §:n muuttamisesta. Sääntely liittyy tiedustelutoimintaa koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen, ja se koskee eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokuntaa. Eduskunta päätti, että työjärjestyksen muutos ja lait tulevat voimaan 1.2.2019.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen