Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/51

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 117/2018 vp; EV 124/2018 vp)

HE 117/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Katariina Haavanlammi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250072
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen