Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 117/2018 vp; EV 124/2018 vp)

HE 117/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Katariina Haavanlammi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250072

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.