Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 119/2018 vp; EV 154/2018 vp)

HE 119/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Anne Hartoneva, Hallitusneuvos p.029 5150344

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja lain Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1.9.2019.

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.