Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 149/2018 vp; EV 200/2018 vp)

HE 149/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamieslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.